Mijn werkwijze

Coaching

Als coach werk ik directief en ervaringsgericht. Dat wil zeggen dat ik jou als cliënt heel direct zal laten ervaren wat een bepaald gevoel of een bepaalde situatie met je doet. Door dit tijdens de coaching letterlijk te onderzoeken, kan je op dat moment ook heel specifiek ervaren wat de huidige situatie met je doet, wat je valkuilen zijn en wat je nodig hebt om een stap verder te komen.

Ik zal je daarbij op een vrij directe manier vragen stellen die je verder helpen om inzicht te krijgen in datgene waar je tegenaan loopt. Hierbij vind ik het belangrijk om jouw grenzen in acht te nemen en altijd respectvol en zonder oordeel te zijn.

Therapie

Ook als therapeut werk ik directief en ervaringsgericht. Het verschil met coaching is dat we bij een therapiesessie soms wat meer de diepte in gaan. Je gaat niet alleen ervaren wat je huidige gedrag/emotie met je doet en hoe je dit kan veranderen, maar we kijken ook naar hoe dit gedrag/deze emotie ontstaan is, wat er aan ten grondslag ligt. 

In de praktijk

Praktisch gezien zal het er op neer komen dat er technieken uit zowel wandelcoaching als outdoor dramatherapie ingezet worden tijdens een sessie. Ook zal het wel eens voorkomen dat een therapiesessie een meer coachend karakter heeft en andersom. 

Insight Outside:
  • een coach zonder oordeel
  • directe vragen, maar altijd vanuit respect
  • coaching in de natuur: bewezen rustgevend en stressverlagend
  • coaching zonder pasklare antwoorden en inzichten: ik geloof dat jij zelf heel goed weet wat goed voor je is of wat je nodig hebt. Ik begeleid je, stel vragen en reik je opdrachten aan. Op die manier komen de inzichten vanuit jou in plaats vanuit mij, zodat je werkelijk iets hebt aan datgene wat je ervaart tijdens de coaching. 
  • fysiek en direct ervaren wat je nodig hebt en welke stappen je wil zetten
  • kortdurende coaching: gemiddeld maximaal 7 sessies